A A A

Stacja zmiękczania

Twarda woda zawiera między innymi jony soli wapnia Ca i magnezu Mg. Proces zmiękczania polega na usunięciu kationów tych soli za pomocą żywic jonowymiennych.

Każdy jonit charakteryzuje się stałą zdolnością wymienną, po wyczerpaniu której złoże należy poddać regeneracji za pomocą soli roztworu NaCl.

Współczesne stacje zmiękczania wody pracują w oparciu o wysokiej jakości kationity silnie kwaśne takich firm jak: ROHMS & HAAS, PUROLITE, DOWEX, itp.

Złoża te charakteryzują się dużą pojemnością jodowymienną, pracują stabilnie przez długi okres eksploatacji, są wytrzymałe mechanicznie i mają podwyższoną odporność na działanie chloru.

Główne elementy automatycznych stacji zmiękczania to:

 • kolumna filtracyjna,
 • złoże jonowymienne,
 • automatyczny zawór wielodrogowy ze sterownikiem,
 • zbiornik solanki


 • Kolumna filtracyjna wykonana jest z odpornego na korozję laminowanego włókna szklanego z termoplastyczną wykładziną wewnętrzną i nie wymaga czynności konserwacyjno remontowych, posiada dopuszczenie UDT.

  Zawór wielodrogowy wykonany jest z tworzywa NORYL całkowicie odpornego na korozję. W korpusie zaworu sterującego wbudowany jest układ zaworów klapkowych, które uruchamiane są za pomocą wału krzywkowego napędzanego małym silniczkiem synchronicznym.

  Zawór realizuje pięciocyklowy system pracy:

   1. produkcja wody miękkiej,
   2. płukanie wsteczne (spulchnianie),
   3. regeneracja roztworem soli,
   4. wypieranie roztworu regenerującego (płukanie powolne),
   5. dopłukiwanie (płukanie szybkie) i uzupełnianie wody w zbiorniku solanki.


  Zawory mogą być wyposażone w sterownik czasowy (z programowaniem tygodniowym) lub objętościowy (z porniarem ilości wody wyprodukowanej przez stację).

  W sterowaniu czasowym sterownik określa dzień i godzinę rozpoczęcia regeneracji. Może ona następowuć w okresach od jednej na dobę do jednej na tydzień. Standardowo regeneracja rozpoczyna się o godzinie 2:30 a.m. (nastawy fabryczne) i trwa około dwóch godzin. Jest to system pracy zalecany przy równorniernym rozbiorze uzdatnionej wody.

  W sterowaniu objętościowym każdej nocy o godzinie 2:00 a.m. mikroprocesor oblicza średnie zużycie wody z poprzednich siedmiu dni aby przewidzieć ilość wody potrzebną na dzień następny.

  Na tej podstawie określa czy zdolność wymienna stacji jest wystarczająca, jeżeli nie, zaczyna automatycznie proces.regeneracji. Jest to system pracy zalecany przy nierównomiernym rozbiorze wody. W przvpadku zaniku napięcia zasilającego dane przechowywane są w pamięci stałej.

  Kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowej regeneracji można ją zainicjować ręcznie. W czasie trwania regeneracji stacja nie produkuje wody (około 2 godziny ).

  W przvpadku ciągłego zapotrzebowania w wodę miękką stosuje się uklady dwuzbiornikowe pracujące naprzemiennie*.

  Zbiornik solanki wykonany jest z HDPE, stuży do magazynowania soli, jak również do produkcji solanki. Uzupełnianie zbiornika solanki sterowane jest za pomocą zaworu wielodrogowego zaprogramowanego odpowiednio do istniejących warunków aby uzyskać odpowiednią ilość i jakość wody zmiękczonej.

  Podstawowe parametry ruchome i wymiary stacji odżelaziania wody.

  Typ zbiornika
  [cal]
  Q
  nom
  Q
  max
  Objętość złoża w kolumnie
  [dm3]
  Objętość zbiornika solanki
  [dm3]
  Zdolność wymienna
  [val/dm3]
  Dawka soli na regenerację
  [kg]
  10x35 0,5 1,0 25 100 30 3,9
  10x54 0,8 1,6 42 100 50 6,6
  12x48 1,0 1,8 50 100 60 7,8
  12x52 1,2 2,2 65 100 78 10,1
  12x54 1,3 2,8 70 100 90 11,7
  13x54 1,5 3,0 75 150 90 11,7
  14x65 2,0 4,0 100 150 120 15,6
  16x54 2,5 5.0 115 300 138 18
  16x65 2,5 5,5 125 300 150 19,5
  2-10x54* 1,7 3,4 42 100 100 13,1
  2-13x54* 3,0 6,0 75 150 180 23,4
  2-14x65* 3,8 7,5 100 150 240 31,2
  2-16x65* 4,5 9,0 125 300 300 39,0


  Strony: 1 2 Następna »