A A A

Instrukcja biopreparatów

<

H T S - bio B I O E N E R G I E S


PROCEDURA DZIAŁANIA

BIONERGIES JEST TO ŚRODOWISKO NATURALNE
W DOSŁOWNYM ZNACZENIU !


Tam gdzie produkty klasyczne nie do końca sobie radza BIONERGIES się nie poddaje. TO DZIĘKI TRZEM UNIKALNYM METODOM.

Procedura BIOSURF®

Metoda ta polega na wytworzeniu dla określonych kilku szczepów bakteryjnych działających jednocześnie ściśle ustalonych narzędzi biochemicznych których one używają, żeby się żywić : ENZYMÓW I BIOSURFAKTORÓW. Enzymy są środkami degradacji (rozkładu materii organicznej) , a biosurfaktory są środkami oczyszczania biologicznego( naturalne środki powierzchniowo czynne) Produkty te są stabilizowane i przystosowywane w zakładzie produkcyjnym HTS biopo to by mogły być używane w zastosowaniach przemysłowych i dla ludności. Jakie są właściwości tych płynów ?

 • Wstępnie oczyszczają ściek i ochraniają instalację ściekową przed wpływem ścieków.
 • Dogłębnie usuwają powstałe osady.
 • Likwidują zapachy wraz z ich przyczyną (źródłem).
 • Tworzą na powierzchniach stałych biologiczną warstwę ochronną (film ochronny).
 • Są probiotykami.


 • Procedura CONSORTIUM®

  Metoda ta polega na wykorzystaniu specyficznych mikroorganizmów (lub ich grup) do likwidowania określonych zanieczyszczeń , w szczególności nagromadzonych osadów substancji organicznych, i nieprzyjemnych zapachów z nimi związanych Wyselekcjonowane przez laboratoria HTS bio szczepy bakterii rozkładają materię organiczną na wodę, dwutlenek węgla i sole mineralne. Elementy te są wprost przyswajane przez środowisko naturalne

  Procedura BIOSMOSE®

  Pozwala wyszukiwać pomocne mikkroorganizmy których właściwości fizyko chemiczne pozwalają osiągnąć oczekiwany rezultat

  OCZYSZCZANIE CAŁOŚCIOWE

  Najlepsze efekty można uzyskać dzięki połączeniu metod podstawowych czyli BIOSURF® i CONSORTIUM® oraz jako procedurę dodatkową BIOSMOSE®:

  MOŻNA WTEDY UZYSKAĆ
   Optymalne rezultaty
   Kompletna degradacja zanieczyszczeń
   Doskonałe rezultaty
   Minimalizacja kosztów


  HTSbio producent do Waszych usług

  Podstawowe zasady Biotechnologii

  OPIS DZIAŁANIA MIKRO-ORGANIZMÓW

  Człowiek od zarania dziejów ujarzmiał klasyczne fermentacje drobnoustrojowe dzięki nim powstał chleb, wino, ser, ....................

  Stale rozwijane badania umiożliwiają obecniezrozumieć i identyfikować mikroorganizmy . Według Europejskiej Federacji Biotechnologii istnieją 4 grupy mikroorganizmów :

 • grupa 1 : micro-organizmy niepatogenne (nie chorobotwórcze).
 • grupa 2 : micro-organizmy potencjalnie patogenne( możliwe że są chorobotwórcze).
 • grupa 3 : micro-organizmy chorobotwórcze.
 • grupa 4 : wirusy i mikroorganizmy niebezpieczne.


 • We wszystkich technologiach oczyszczania , asenizacji ( kanalizacji ), ograniczania emisji substancji toksycznych umożliwione jest stosowanie tylko i wyłącznie mikroorganizmów należących do grupy 1, pod warunkiem , że nie stosowano na tych mikroorganizmach żadnych manipulacji genetycznych . Wśród mikroorganizmów bakterie posiadają tak wiele zalet , że mogą być używane w wyżej wymienianych dziedzinach. Istotne jest aby były to organizmy samodzielnie występujące w przyrodzie . To znaczy , że bakteria nie [potrzebuje obecności innych komórek aby się rozmnażać . Jedynym warunkiem wzrostu jest obecność pożywienia . Jak wszystkie mikroorganizmy żyjące , bakterie kończą swoją działalność , gdy są pozbawione pożywienia lub gdy znajdą się w niesprzyjającym środowisku: zamarznie ta woda, wrzątek , środowisko o krańcowym pH (szok pH) , środowisko z występującymi środkami bakteriobójczymi (antyseptyczne) lub brak tlenu. Żeby zmniejszyć ryzyko występujące z naturalnymi zagrożeniami dla swoich produktów firma HTS bio prowadzi selekcję pod względem wymienionych zagrożeń. Pozwala to zagwarantować maksymalną skuteczność we wszystkich warunkach.

  Jak działa bakteria ?

  Bakterie żyją w koloniach . Każdy typ kolonii , w środowisku które jest mu sprzyjające. Żeby się żywić i rozmnażać bakteria wytwarza własne narzędzia – emituje substancję która ją zbliży z substancją organiczną do zdegradowania . Kiedy jest ona tam wszczepiona syntetyzuje enzym co pozwala hydrolizować tą materię. Są to funkcje zewnątrzpochodne , egzogeniczne). Bakteria żywi się w ten sposób tą substancją powodując jej całkowity zanik (funkcja wewnątrzpochodna , endogeniczna)

  Wszystkie elementy wytwarzane przez bakterie poprzez funkcje egzogeniczne (powierzchniowo czynne , enzymy ....) zebrane są i stabilizowane w metodzie BIOSURF (Biosurfaktory) .

  Dobre pożywienie i sprzyjające środowisko pozwalają na rozmnażanie bakterii – podwojenie ich ilości może następować co 20 minut. Jest więc rzeczą bardzo istotną aby mieć konsorcjum przystosowane do środowisk w których bakterie mają pracować.

  Wyciąg z mikrobiologii stosowanej • Wśród mikroorganizmów bakterie są elementami samodzielnymi , najprostrzymi w przeciwieństwie do wirusów które są pasożytami.
 • Ich prostota daje im dużą skuteczność, wydajność i odporność.
 • Liczba bakterii podwaja się co 20 minut (rozmnażają się przez podział komórek).
 • Bakterie dzielą się na 4 grupy (klasy) przez EFB – Europejska Federacja Biotechnologii. GRUPA 1 = bezpieczne dla człowieka, flory i środowiska naturalnego.
 • Prawo zakazuje używania i handlu bakterii genetycznie modyfikowanych i bakterii z grup 2, 3, 4.
 • Bakterie są istotami żywymi nie funkcjonują kiedy są pozbawione substancji odżywczych i w warunkach niesprzyjających (niewłaściwe pH, zbyt niska lub wysoka temperatura, brak wody).


 • Jak działają bakterie przy rozkładzie zanieczyszczeń ?  Schemat działania bakterii jest ważny zarówno dla płynów jak i proszków

  Proszki : rozkład substancji organicznej przez bakterie z pomocą substancji, które pozwalają odczepic osad od ścianek i w dalszej kolejności poprzez hydrolizę prowadzoną przez enzymy ulatwić fermentację tlenowa w celu wydajniejszego działania biopreparatów .

  Płyny : enzymy obecne w biopreparatach hydrolizują substancje organiczną obecna na powierzchniach do oczyszczania

  SŁOWNICTWO

 • Produkty spółki HTSbio są preparatami ulegającymi biodegradacji i powodującymi biodegradację:
  Ulegają biodegradacji : wszystkie składniki produktów całkowicie ulegają rozkładowi.
  Powodują biodegradację : mikro-organizmy zawarte w produktach mają zdolność rozkładu substancji organicznych.


 • Trafniej jest mówić o mikro-organizmach, a nie o bakteriach gdyż ludzie mają zły obraz bakterii (mikro-organizmy w swoim składzie zawierają także drożdże i mikroskopijne grzyby.


 • Wszystkie nasze produkty mogą działać ( w odpowiednich dawkach-stężeniach) w obecności środków bakteriobójczych, antybiotyków i produktów zawierających chlor dzięki metodzie BIOSMOSE


 •