A A A

Czynności praktyczne i zastosowaniaKONSERWACJA (OBSŁUGA TECHNICZNA) ZBIORNIKÓW NA TŁUSZCZE

Metoda oczyszczania zbiorników na tłuszcze polega na zastosowaniu 2 produktów uzupełniajacych :14 i 1425.

14 – metoda BIOSURF, składa się z biosurfactantów (powierzchniowo – czynne naturalne) i enzymów pochodzących ze szczepów mikrobiologicznych wyselekcjonowanych i przystosowanych dla zbiorników na tłuszcze. Posiada pH = 7, gęstość = 1, lekko pieniący, całkowicie rozkładalny biologicznie, całkowicie naturalny.

1425 - metoda consortium, składa się z proszku w kolorze szarym, zawiera mikro-organizmy i enzymy wyselekcjonowane i przystosowane, mikroelementy, sole mineralne substancje odżywcze. Przed zastosowaniem produkt ten rozpuszczamy w letniej wodzie (czas przebudzenia ok. 20 min.). Oczyszczanie zbiorników na tłuszcze może być wykonywane tylko przez 1425 lub przez połączenie 14 i 1425, co zwiększa skuteczność oczyszczania (ponieważ 14 pozwala na przyspieszenie procesu rozkładu) i zmniejsza koszty ! Produkty te posiadają certyfikaty, są bezpieczne dla człowieka, fauny i flory.Produkty zastosowane:
 • 1010
 • 1423
 • Biosurf 14


 • Korzyści:

 • Dostarcza florę bakteryjną, która trwale rozkłada tłuszcze i skrobie obecne nie tylko w zbiornikach, ale także w kanalizacjach (oczyszczanie całej sieci).
 • Usuwa przyczynę nieprzyjemnych zapachów.
 • Wydłuża okres między czyszczeniami i pompowaniami.
 • Zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją; wydłuża się trwałość instalacji.
 • Funkcjonuje tak samo w obecności środków dezynfekujących, normalnie skoncentrowanych.
 • Jest bardziej ekonomiczny niż środki tradycyjne i fizyko-chemiczne. • OCZYSZCZANIE SIECI PRZEMYSŁOWYCH

  Z powodu wzrostu liczby abonentów podłączonych do istniejących sieci, osady (zrzuty) spowodowane przez wzrost ładunku ścieków powodują coraz większą szkodliwość, tak dla społeczeństwa, jak i dla osób zajmujących się konserwacją i obsługą .

  Składy (osady) tłuszczów :
 • Zmniejszają w sposób znaczący wydajność (przepływ) początkową.
 • Powodują nieprzyjemne zapachy, skutkiem czego są skargi sąsiedztwa.
 • Powodują szkodliwości z powodu trudności w czyszczeniu.


 • HTS bio należycie przygotowuje środki walki biologicznej pozwalające serwisom sieci kanalizacyjnej łatwo osiągnąć cele konserwacji.

  Produkty zastosowane:
 • 1500 TAG
 • 1510 TAG
 • 1010
 • Biosmose HC
 • Korzyści:

  Działanie produktów biologicznych - oczyszczanie antytłuszczowe umożliwia:

 • Fermentację (ekstrakcję) tłuszczów, bez tworzenia przeciążenia, ani ryzyka odklejenia się osadów, co powoduje zatkanie na poziomie oczyszczania.
 • Zniknięcie szkodliwości węchowych od pierwszego zastosowania.
 • Oczyszczenie poziomów zanurzonych.
 • Możliwość zastosowania powyższej sieci zatkanej bioreaktora. • OCZYSZCZANIE PRZEPOMPOWNI Wzrost ładunku wód ściekowych i osadów powoduje liczne szkodliwości na poziomie zbiornika podnoszenia (przepompowni), takie jak : gromadzenie tłuszczów na elementach flotacji, zatrzymanie pomp włączających, tworzenie stref martwych, zmniejszenie wielkości pracy.

  Żeby zapobiec tym problemom, HTS bio proponuje oczyszczanie biologiczne tłuszczów IN SITU-na miejscu dzięki metodzie – oczyszczania przeciw tłuszczom.

  Metoda ta jest owocem połączenia licznych umiejętności praktycznych w dziedzinie degradacji. Używa narzędzi biologicznych, które mogą usposabiać mikroorganizmy wyspecjalizowane w degradacji tłuszczów. Te ostatnie są uwarunkowane (kondycjonowane) i rozwijane w bioreaktorze HTS o słabym zatłoczeniu i instalacji przystosowanej.

  Zastosowanie tej metody wymaga diagnozy (rozpoznania) doradcy z naszej obsługi technicznej.

  Produkty te posiadają certyfikaty, nie zawierają zarodków (źródeł) niebezpiecznych dla człowieka, fauny i flory, nie są modyfikowane genetycznie.

  Produkty zastosowane:
 • 1500 TAG
 • 1510 TAG
 • Biosm. GG
 • Biosm. HC


 • Korzyści:

 • Oczyszczanie (usuwanie osadu) odpadów.
 • Zabezpieczenie sterowania poziomami przez oczyszczenie ruchomych mechanizmów pływających.
 • Uproszczenie obsługi technicznej i wydłużenie okresu między czyszczeniami.
 • Likwidacja przyczyny nieprzyjemnych zapachów.
 • Bardziej ekonomiczną eksploatację w porównaniu ze środkami fizyko-chemicznymi lub mechanicznymi. • OCZYSZCZANIE SYFONÓW ŚCIEKOWYCH

  Z powodu silnego ładunku tłuszczów w wodach ściekowych, syfony ściekowe mają często podwyższony poziom zanieczyszczenia. Nagromadzenie tłuszczy i innych odpadków- to pułapki w urządzeniach odprowadzających i powody licznych szkód.

  Żeby zapobiec tym problemom , HTS bio proponuje oczyszczanie biologiczne tłuszczów IN SITU – na miejscu dzięki metodzie « Antytłuszczowej ».

  Metoda ta polega na :
 • diagnozie w pierwszej fazie,
 • ciągłych poradach w stosowaniu.


 • Metoda ta jest stworzona żeby pracować z pomocą bioreaktora uwalniając roztwór bakteryjny świeży, przystosowany do degradacji tłuszczów.

  Produkty te posiadają certyfikaty, nie zawierają zarodków chorobotwórczych szkodliwych dla człowieka, fauny i flor, nie modyfikowane genetycznie.

  Produkty zastosowane:
 • 1500 TAG
 • 1510 TAG
 • Biosm. GG
 • Biosurf TAG


 • Korzyści:

  Zastosowanie metody << Antytłuszczowej >> umożliwia:

 • Obniżenie DCO i wskaźnika tłuszczu na wyjściu syfonu.
 • Zlikwidowanie osadów (składów) tłuszczu zatrzymanych w urządzeniach bez transferu (przeniesienia) zanieczyszczeń.
 • Likwidację zapachów nieprzyjemnych, charakterystycznych przy gromadzeniu tłuszczów.
 • Wydłużenie okresu między interwencjami (czyszczeniami).
 • Ułatwienie przepływu (obiegu) ścieków. •