A A A

Zmiękczanie wody

W zależności od wymaganego stopnia zmniejszania twardości wody oraz rodzaju usuwanej twardości stosuje się wymianę jonową:

    a) w cyklu wodorowym na kationitach słabo kwaśnych - usuwanie twardości węglanowej;
    b) w cyklu sodowym lub wodorowym na kationitach silnie kwaśnych - usuwanie twardości węglanowej i niewęglanowej;
    c) w cyklu wodorowym i cyklu sodowym - usuwanie twardości węglanowej i niewęglanowej;
    d) w cyklu wodorowym (kationit słabo kwaśny - dekarbonizacja + kationit silnie kwaśny usuwanie twardości węglanowej i niewęglanowej);
    e) dekarbonizacja i dekationizacja na kationicie silnie kwaśnym pracującym w cyklu sodowym i anionicie silnie zasadowym pracującym w cyklu chlorkowym;


ad. a)Kationity słabo kwaśne wodorowe wymieniają kationy związane z resztami kwasowymi słabych kwasów stąd zapewniają rozkład wodorowęglanów a więc usuwanie twardości węglanowej zgodnie z reakcjami:

2KtH + Ca(HCO3)2 - Kt2Ca + 2H20 + 2C02
2KtH + Mg(HCO3)2 - Kt2Mg + 2H20 + 2C02
KtH + NaHCO3 - KtNa + H20 + C02

Kationity te po regeneracji dużym nadmiarem regeneranta (najczęściej HCI) mogą wymieniać również część kationów związanych z resztami kwasowymi silnych kwasów według reakcji:

2KtH + CaCI2 - Kt2Ca + 2HCI

Woda po jonitowej dekarbonizacji zawiera CO2 i pozbawiona jest twardości węglanowej.
W celu usunięcia C02 z wody stosuje się odgazowywacze.

ad. b) Kationity silnie kwaśne pracujące w cyklu sodowym lub wodorowym zapewniają prawie całkowitą wymianę jonów Ca2+ i Mg2+ związanych z anionami silnych i słabych kwasów, a więc usuwanie zarówno twardości węglanowej, jak i niewęglanowej.
Wymiana jonowa przebiega zgodnie z poniższymi reakcjami: w cyklu sodowym:

2KtNa + Ca(COH3)2 - Kt2Ca + 2NaHCO3 2KtNa + Mg(COH3)2 - Kt2Mg + 2NaHCO3

w cyklu wodorowym

2KtH + Ca(COH3)2 - Kt2Ca + 2H20 + 2C02 2KtH + Mg(COH3)2,/sub> - Kt2Mg + 2H20 + 2C02

W wyniku wymiany jonowej w cyklu sodowym lub wodorowym woda pozbawiona jest prawie wszystkich jonów oraz innych kationów w tyrn metali ciężkich.