A A A

Wykorzystanie środków unijnych


P.T.H. WODPOL

„Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”

Umowa: SPOWKP/2.3/4/10/2779

Uruchomienie laboratorium systemów uzdatniania wody oraz produkcji soli tabletkowanej.

Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sektorowy Program Operacyjny