A A A

Stacja odżelaziania

Oferowane stacje działają w oparciu o katalityczne złoże filtracyjne. Złoża takie przyspieszają proces utleniania, dzięki czemu żelazo przechodzi w formę łatwej do oldfiltrowania zawiesiny. Odżelazianie wody jest przeprowadzane w dwóch etapach: napowietrzenie wody za pomocą wbudowanego w układ aspiratora, katalityczne strącanie i odfiltrowanie związków żelaza na złożu filtracyjnym.

Główne elementy automatycznych stacji odżelaziania to:

  - kolumna filtracyjna
  - automatyczny zawór wielodrogowy ze sterownikiem


Kolumna filtracyjna wykonana jest z odpornego na korozję laminowanego włókna szklanego z termoplastyczną wykładziną wewnętrzną i nie wymaga czynności konserwacyjno remontowych, posiada dopuszczenie UDT. Zawór wielodrogowy wykonany jest z tworzywa NORYL całkowicie odpornego na korozję.

W korpusie zaworu sterującego wbudowany jest układ zaworów klapkowych, które uruchamiane są za pomocą wału krzywkowego napędzanego małym silniczkiem synchronicznym.

Zawór realizuje trzycyklowy system pracy:

  1. filtracja
  2. pływanie wsteczne (spulchnianie)
  3. dopłukiwanie (płukanie szybkie)


W celu uzyskania większej prędkości przepływu podczas płukania złóż wbudowano dodatkową dławicę spulchniającą. Inicjowanie regeneracji jest realizowane przy pomocy sterownika czasowego.

W sterowaniu czasowym sterownik określa dzień i godzinę rozpoczęcia regeneracji. Może ona następować w okresach od jednej na dobę do jednej na tydzień. Standardowo regeneracja rozpoczyna się o godzinie 2:30 a.m. (nastawy fabryczne). W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej regeneracji można ją zainicjować ręcznie.

W czasie trwania regeneracji stacja nie produkuje wody (okołó 2 godziny).
W celu wyeliminowania tej niedogodności stosuje się systemy dwuzbiornikowe pracujące naprzemiennie.
W czasie regeneracji jednego zbiornika wodę produkuje drugi. Po jej zakończeniu automatycznie włącza się do pracy.


Korzyści wynikające ze stosowania automatycznych stacji odżelaziania wody:

  -wysoka skuteczność procesu odżelaziania,
  -możliwość eksploatacji złoża przez wiele lat,
  -wyeliminowanie potrzeby stosowania środków chemicznych,
  -niskie koszty eksploatacji,
  -automatyczna praca stacji


Podstawowe parametry ruchome i wymiary stacji odżelaziania wody

Typ zbiornika
[cal]
Wydajność
[ m3/h]
Objętość złoża
w kolumnie
[dm3]
Wymiary
A
[cm]
B
[cm]
10x54 0,6 42 26 156
12x52 1,0 65 31 156
14x65 1,2 100 36 184
16x65 1,8 120 41 184


Przyjmuje się, że efektywność masy katalitycznej w usuwania żelaza z wody wynosi około 0,92 - 1,13 g/dm3 masy. Systemy odżelaziające oparte na złożach katalitycznych mają również dużą skuteczność w usuwaniu manganu. Wymaga to jednak pewnych modyfikacji, które są realizowane indywidualnie.

Dane dodatkowe:

 • ciśnienie robocze wody zasilającej od 2,5 - 6 bar
 • temperatura pracy od 0 - 400C
 • zasilanie elektryczne 220 V 50 Hz
 • wymagana kratka ściekowa w obrębie stacji


 • Zapewniamy także:

 • serwis gwarancyjny,
 • serwis pogwarancyjny,
 • okresowe przeglądy stacji uzdatniania wody,
 • preparat do usuwania kamienia,
 • instalacje ciśnieniowe z PVC i CPVC,
 • dostawy soli tabletkowanej,
 • mechaniczne filtry oczyszczania wstępnego.
 •