A A A

Czynności praktyczne i zastosowaniaOCZYSZCZANIE PODŁĄCZEŃ DO SIECI KANALIZACYJNEJ E.U.

Urządzenia transportujące wody ściekowe w środowisku miejskim trudno się rozwijają ich rozmiar jest szybko przekroczony przez rosnące ładunki (ilość ścieków) i mało przewidywalne dołączenia.

Rurociągi główne są szybko przeładowane przez części sieci dopływających. Zastój pomagający tworzeniu się osadów, szczególnie tłuszczowych, prowadzi do zatykania odcinków, co wymaga częstych interwencji czyszczenia hydromechanicznego (dodatkowe koszty, kłopoty z sąsiadami, przedwczesne zużycie).

Aby rozwiązać te problemy, HTS bio proponuje oczyszczanie biologiczne tłuszczów w naturalnym środowisku IN SITU dzięki metodzie << Oczyszczania przeciwtłuszczowego>>

Polega ona na zastosowaniu rozwiązania z mikroorganizmami utworzonego począwszy od bioreaktora zainstalowanego w górze sieci zatkanej (usytuowanie i zarządzanie bioreaktora w miejscu awarii)

Produkty zastosowane:
 • 1500 TAG
 • 1510 TAG
 • Biosm. GG
 • Biosurf TAG


 • Korzyści:

  Metody te umożliwiają:

 • Zaszczepienie mikroorganizmów przystosowanych do rozkładu tłuszczów bezpośrednio w osadach.
 • Kondycjonowanie ścieku przed strefą osadu.
 • Zmniejszanie szkodliwości zapachowych.
 • Ułatwienie czyszczenia przez rozmiękczenie osadów.
 • Wydłużenie okresu między interwencjami czyszczenia. • PRZYWRÓCENIE PRAWIDŁOWEGO POZIOMU INSTALACJI

  Źródła zmian zdolności oczyszczających oczyszczalni miejskich są liczne :

 • Stopniowy wzrost ścieków zanieczyszczonych spowodowany przez wzrost liczby użytkowników podłączonych i szybkie przekroczenie zdolności oczyszczającej.
 • Sporadyczny napływ dużych ilości wód powierzchniowych, które podnosząc poziom wejściowy, rozrzedzają ładunek organiczny i dokonują oczyszczania biomasy.
 • Przypadkowe (przybycie) napływ cząsteczek zanieczyszczonych.


 • We wszystkich tych przypadkach, zdolność oczyszczająca jest przekroczona i konsekwencje uwidaczniają się szybko :

 • zatrzymanie przejściowe oczyszczania,
 • trudne administrowanie tłuszczów,
 • narastanie nieprzyjemnych zapachów,
 • przejściowa niezgodność ścieków.


 • Żeby szybko znaleźć stację (oczyszczalnię skuteczną, HTS bio proponuje kilka sposobów interwencji. HTS bio używa materiał zmienny i przystosowany, nie wymagający modyfikacji budowli istniejących, ani przerw w działaniu instalacji.

  Produkty zastosowane:
 • 1500 SPE
 • 1510 SE
 • Biosurf TAG


 • Korzyści:

  Przywrócenie do poziomu oczyszczalnie miejskiej przez metodę HTS bio to:

  Oczyszczanie na miejscu tłuszczów zatrzymanych:
 • Likwidacja przelewu (przeniesienia) odpadów tłuszczów.
 • Usuwanie zapachów.
 • Kondycjonowanie tłuszczów w ich przyswajaniu.


 • Wzrost wydajności oczyszczającej:
 • Zmniejszenie skutków zmian ładunku wejściowego.
 • Uruchomienie lub ponowne aktywowanie biomasy w 3 do 5 dni.


 • Poprawienie dekantacji błota:
 • Wzrost szybkości sedymentacji błota.
 • Redukcja poziomu błota.
 • Zmniejszenie czasu suszenia.
 • LIKWIDACJA PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW TŁUSZCZU

  Niedawno przeprowadzone badania statystyczne dotyczące produkcji odpadów tłuszczu pokazują, że STEP miejskie produkują około 39%, 550,000ton w ciągu roku.
  Wszystkie oczyszczalnie wyposażone w odtłuszczacze produkują 50 do 70 gr. SEC/eq. Hab. W ogólnych zasadach 1kg SEC tworzy 3kg DCO, co powoduje najważniejsze skażenia w zanieczyszczeniu miejskim.

  Z drugiej strony, biomasy spotykane w zbiornikach biologicznych nie są zdolne niszczyć właściwości (cechy) cząsteczek odpornych na ich działanie. Odtłuszczanie znajdujące się na początku oczyszczalni są często niewystarczające w powstrzymaniu wzrastającego zanieczyszczenia. W istocie, poziom wydajności w oddzielaniu tłuszczów jest często bliski 40%.

  Tłuszcze uruchamiają dużą część zdolności biomasy istniejącej i błot biologicznych, w ten sposób (produkty) trudno się osadzają i wymagają oczyszczania specjalistycznego.

  HTS bio proponuje dostarczenie mikroorganizmów specjalnych na oziomie odtłuszczania za pomocą bioreaktora.

  Produkty zastosowane:
 • 1500 TAG
 • 1510 TAG


 • Korzyści:

  Metoda ta pozwala:

 • Eliminować czyszczenia (odmulenia) przez usuwanie (podnoszenie) mechaniczne.
 • Usunięcie zapachów nieprzyjemnych.
 • Ograniczenie (ładunków) ścieków w części tłuszczowej.
 • Lepsza mieneralizacja błota. • FERMENTACJA TŁUSZCZÓW W ŚRODOWISKU NATURALNYM

  Wody ściekowe pochodzące z działalności rolno - spożywczej transportują duże ilości substancji tłuszczowych.
  Po odzyskaniu tłuszczów w odtłuszczaczu, konieczne jest zajęcie się osadami (pozostałościami) W związku z niedoborem urządzeń eliminacji osadów, HTS bio proponuje rozwiązanie innowacyjne i proste w zastosowaniu : degradacja biologiczna związków tłuszczowych drogą tlenową.

  To jest dynamiczne oczyszczanie poziomu tłuszczów z aero-flotatora, z osłabieniem wskaźnika tłuszczu i DCO.

  Ładunek dopuszczalny jest od 10kg SEC / m3 / dzień i wydajność od 90% (tłuszcze) i od 50% do 90% DCO.

  Fermentacja (trawienie ) biologiczne wykorzystuje normalny poziom magazynowania tłuszczów i przekształca tłuszcze w kwasy tłuszczowe, które są używane jako pożywienie pokładów biologicznych.

  Korzyści:

  Metoda oczyszczania << Przeciwtłuszczowego >> HTS bio:

 • Zmniejsza wskażnik tłuszczu i DCO.
 • Likwiduje przemieszczanie lub manipulacje tłuszczów.
 • Wydłuża okres między czyszczeniami.
 • Likwiduje przyczynę nieprzyjemnych zapachów.

 • Widok bioreaktora Widok odtłuszczacza


  BIO-WZROST BIOMAS NATURALNYCH

  Biomasy oczyszczone z oczyszczalni ścieków przemysłowych nie są przystosowane do substratu odrzuconego przez przemysł. Rozwiązaniem jest przesłanie mikroorganizmów przystosowanych i wyspecjalizowanych, do ścieku, aby pomóc biomasom na miejscu.

  HTS bio przygotowuje należycie i proponuje metodę Consortium. Złożona z mikro-organizmów i wyselekcjonowanych enzymów, mikroelementów, soli mineralnych, pożywienia (dopełnienie 1510 SE), technika ta dopinguje biomasę i jest całkowicie biorozkładalna, ponieważ jest naturalna.

  Poza tym, produkty te posiadają certyfikaty, nie zawierają zarodków chorobotwórczych niebezpiecznych dla człowieka, flory i fauny, nie podlegają modyfikacji genetycznej.

  Metody zastosowania
  CONSORT. BIOSURF. BIOSMOSE.
  Produkty zastosowane:
 • 1500 SPE
 • 1510 SE
 • 1010


 • Korzyści:

  Technika ta:

 • Dopinguje biomasę i poprawia znacznie jej wydajność.
 • Zmniejsza efekty zmian ładunku wchodzącego.
 • Uruchamia lub ponownie uruchamia biomasy w 3 do 5 dni.
 • Zmniejsza poziom błota (osadów).
 • Jest użyteczna w przypadku osadów (mułu, błota, szlamu) aktywnych.
 • Likwiduje przyczynę nieprzyjemnych zapachów. • ZAKRES PRZEMYSŁOWY: KLAROWANIE

  Laguny STEP-ów przemysłowych przedstawiają regularnie znaki przeciążenia pociągające za sobą rożne szkodliwości, tak dla sąsiedztwa, jak i dla przemysłu.

  Fermentacja substancji organicznych nakazuje system typu beztlenowego, co powoduje silne zapachy gnicia.

  Wychodząc naprzeciw tym problemom, HTS bio przygotowało metodę BIOSMOSE LAC (jezioro) i Biosmose Gros Grains (gruboziarnisty).

  BIOSMOSE LAC składa się z bakterii przystosowanych i stanowiących podporę minerałom, ułatwiając zamiany, przez działanie mikroorganizmów oczyszczających, BIOSMOSE LAC, pozwala przywrócić równowagę biologiczną i ułatwić w ten sposób wykluczenie substancji organicznych nadwyżkowych.
  Z drugiej strony, Biosmose Gros Grains, przez swoją strukturę krystaliczną, ułatwia kolonizację wprowadzonych bakterii.

  Poza tym, produkty te posiadają certyfikaty, nie zawierają zarodków chorobotwórczych niebezpiecznych dla człowieka, flory i fauny, nie podlegają modyfikacji genetycznej.

  Metody zastosowania
  CONSORT. BIOSURF. BIOSMOSE.
  Produkty zastosowane:
 • Biosmose LAC
 • Biosmose GG


 • Korzyści:

  Metoda HTS bio:

 • Dopinguje biomasę i znacznie zwiększa wydajność.
 • Zmniejsza DCO wychodzące.
 • Umożliwia kłaczkowanie substancji organicznych.
 • Powoduje kompletny zanik nieprzyjemnych zapachów.
 • Są wykorzystywane (w lagunach) prostuch i wietrznych.
 • Likwiduje przyczynę nieprzyjemnych zapachów.


 • Strony: « Poprzednia 1 2 3