A A A

Czynności praktyczne i zastosowaniaH T S - bio B I O E N E R G I E S


 • Ogólne zasady i procedury zmian w obróbce ścieków
 • Oczyszczanie ścieków
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie gnojowicy świńskiej
 • Oczyszczanie ścieków z uprawy winorośli
 • Oczyszczanie z węglowodorów


 • PROCEDURA USPRAWNIANIA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

  Oczyszczanie biologiczne, które stosuje się do odpadów lub ścieków, nie może być traktowane podobnie do sprzedaży typowych produktów czy usług.

  W dziedzinie środowiska naturalnego, kroki podejmowane przez nasze laboratoria mają na celu ustalenie środków i metod, aby uzyskać optymalny WYNIK i REZULTAT.

  Laboratoria HTS bio są twórcami i dostawcami technologii i procesów biologicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych. Dobór technologii zależy od licznych parametrów :

 • właściwości chemiczne zanieczyszczeń
 • rodzaj zanieczyszczenia
 • rodzaj substancji zanieczyszczonej
 • prawidłowe cele (grupowanie końcowe, czas)
 • dające się pogodzić sposoby i metody zastosowania z procesami przemysłowymi w toku
 • aspekt finansowy
 • wygoda i akceptacja obsługi i nadzoru.


 • Trzeba zrozumieć, że skuteczność oczyszczania zależy zarówno od metod biotechnologicznych, ale także od sposobu stosowania tych metod. Zadanie podstawowe spełnia osoba , która zajmuje się wdrożeniem . Powinien to być technik, który działając na danym obiekcie będzie w stanie podejmować decyzje oceniając prawidłowo całość zagadnień. Podstawowymi elementami będą wówczas doświadczenie i umiejętności praktyczne - szczególnie podczas wybierania receptur.

  W takich wypadkach należy rozpocząć od wyznaczenia osoby odpowiedzialnej, która zajmuje się wdrożeniami i stosowaniem . Aby określić technologię , która ma być zgodna z warunkami technicznymi i pozwoli na optymalne oczyszczanie biologiczne.

  Procedura oczyszczania tego typu odbywa się w następujących etapach :

   1.Ukontraktowanie relacji
   2.Analiza danych syntetycznych problemu (rodzaj zanieczyszczenia, cele, materiał do oczyszczania, czas, przybliżony koszt...)


  Począwszy od tych danych, SERWIS określa wstępnie :

  TAK - my umiemy to zrobić
  BYĆ MOŻE - potrafimy zrobić najważniejsze, ale dalsze badania musza być zrobione
  NIE - nie wiemy co zrobić w istniejących warunkach


  HTS bio dostarcza wiec kosztorys wstępny, który powinien być zbliżony do znanych technologii laboratoryjnych.

  3 – Test wykonalności

  Próbka reprezentatywna jest poddana następującym badaniom : analiza chemiczna, biochemiczna, testy mikrobiologiczne, laboratoryjne badanie rozkładu biologicznego itd. HTS bio musi w rezultacie określić spodziewane efekty :
  TAK ( procent rozkładu, cena
  NIE (rezultat niepomyślny)

  W wyniku testu wykonalności i na prośbę klienta pracownik HTS bio udaje się na miejsce wdrożenia by zbadać próbki a w przypadku wątpliwości dokonać konsultacji z autorytetami w tej dziedzinie, technikami pilności sposobu postępowania (koszt ogólny, zatwierdzenie problemu ogólnego).

  4 – Pilotowanie na miejscu u klienta.

  Pilotowanie technologii na obiekcie daje szereg korzyści : pozwala testować w naturze sposób postępowania, ewentualna korekta niektórych parametrów, potwierdzenie prawidłowości zastosowanych technik, szkolenie personelu. Pilotowanie pozwala na upewnienie się w dobrym wyborze oczyszczania, z mniejszym ryzykiem finansowym.

  5 – Kosztorys końcowy

  W tym kosztorysie końcowym występują różne składniki procesu globalnego.

  a). koszt produktów

  b). pomoc techniczna HTS bio (uruchomienie reaktora, analizy biologiczne, szkolenia,

  c). koszt stosowania

  d). ewentualnie, inne koszty zewnętrzne (obsługa).

  OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW komunalnych i przemysłowych

  Koncepcja ogólna

  Zdolność ścieku przemysłowego lub miejskiego, aby został rozłożony, zależy głównie od złożoności elementów, które go tworzą. Działanie środków (czynników)biotechnologicznych na części organiczne tworzone jest tym bardziej skuteczniejsze, że mikroorganizmy tam obecne mają dostęp prosty i bezpośredni (bio-dostępność).
  Tak więc obwód (układ, element), który zniesie ściek miejsca pochodzenia do oczyszczalni zawiera w sobie więcej dodatków substancji interferentnych o charakterze początkowym (pierwotnym), a więc biodostępnych.

  Rzeczywiście, charakterystyki ścieku mogą zmieniać zasadniczo dodatki i mieszaniny. Te ostatnie tworząc kolejne mechanizmy utleniania, redukcji i przekształcania złożonego substancji organicznej, pokazują przenikliwą znajomość ścieku końcowego do oczyszczania. Oczywistym staje się więc, że środki oczyszczania końcowego (oczyszczalnie) są coraz bardziej trudne i złożone w zarządzaniu (administrowaniu). Zwłaszcza, że dołączony do zjawisk transformacji nie dających się skontrolować, istnieje dodatkowo element dominujący w dobrym funkcjonowaniu biomasy oczyszczonej, a mianowicie, wahania jakości i ilości ciężaru w ścieku.  Zasada przekształcania ścieku w zależności od sieci kanalizacyjnej

  W końcu, oprócz zjawiska zmienności, znana jest że sieć przesyłowa zachowuje się jak źródło zanieczyszczenia ścieku. Mechanizmy biologiczne typu beztlenowe tworzą (wywołują) produkty toksyczne i siarczki, które nasycają ściek zwiększając istotnie jego odporność na biodegradację.

  W ten sposób, filozofia postępowania którą my proponujemy jest bazą oczyszczania biologicznego ścieku spokrewnioną z miejscem tworzenia. Znając substancję do rozkładu bez trudu można wybrać środki biologiczne ale, które tam będą wszczepiane żeby rozpocząć cykle rozkładu (rozpoznanie, hydroliza, przekształcenie, fermentacja, itd.). ten wzrost na miejscu, IN SITU zdolności oczyszczających ściek pozwala utrzymywać (twierdzić) biodostępność elementów i redukcję znaczną jego ładunku zanieczyszczającego.

  TRAKTOWANIE ZANIECZYSZCZENIA U ŹRÓDŁA UNIKANIE PRZENIESIENIA I MIESZANIA ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZONYCH


  OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE KANALIZACJI PIONOWEJ W E.U.

  Biotechnologie pozwalają zastosować skuteczne oczyszczanie kanalizacji pionowej w asenizacji instalacji ścieków.

  Metoda biologiczna, którą my proponujemy zaleca stosowanie bakterii przystosowanych i wyselekcjonowanych tak by zapewnić blokowanie powstawania gazu siarkowego jak również oderwanie się osadów tłuszczu i rozkład tłuszczów.

  Metoda ta może być traktowana jako sposób oczyszczania -asenizacji kanalizacji stale podtrzymujący prawidłowy jej stan, a nawet całkowicie zastąpić środki tradycyjne (chemiczne, mechaniczne, itd...).

  Oczyszczanie pionów odprowadzających jest realizowane przez połączenie działania dwóch produktów biologicznych uzupełniających się wzajemnie : 1010 (aktywator) i 1550 (oczyszczanie biologiczne).

  Z drugiej strony jest możliwe, ograniczanie rozwiązania bakteryjnego przystosowanego, począwszy od bioreaktora. Sposób zastosowania wymaga opieki specjalistycznej.
  Produkty te posiadają certyfikaty, nie zawierają mikrobów chorobotwórczych dla człowieka, flory i fauny nie podlegają żadnej modyfikacji genomów.

  Produkty zastosowane:
 • 1010
 • 1550


 • Korzyści:

 • Usuwanie tłuszczów i substancji organicznych (protein, skrobi, lipidów - tłuszczów).
 • Rozmiękcza i odkleja osady tłuszczów i inne osady trwałe przez sedymentację (kamień wapienny, krzemionka, termofosforaty, itd...).
 • Usuwanie przyczyny tworzenia H2S unikając w ten sposób korozji i uszkodzeń kanalizacji.
 • Odnawia wydajność kanalizacji (przebijanie, przepychanie, czyszczenie).
 • Jest bardziej ekonomiczna niż środki fizyko-chemiczne lub mechaniczne.


 • Metody zastosowania
  CONSORT. BIOSURF. BIOSMOSE.  Przykłady:

  Sposób zastosowania
  R + 12

  Strony: 1 2 3 Następna »